شاید آن روز که سهراب نوشت تا شقایق هست زندگی باید کرد،
 
خبر از دل پر درد گل یاس نداشت ...
 
باید این گونه نوشت ...
 
هرگلی هم باشد چه شقایق چه گل پیچک و یاس ...
 
تا نیاید مهدی زندگی دشوار است ...
 
الهم عجل لولیک الفرج ....
 
-----------
 http://montazranmahdi10.blogfa.com/post/5
-------------